Onderdelen van SHOP 

Vacatures Bestuursleden SHOP

Bestuursleden gezocht!

SHOP is op zoek naar ervaren bestuursleden, die affiniteit hebben met de sector Sociaal Werk en in het bijzonder met het werkgebied van SHOP. We zoeken een voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

OVER SHOP

SHOP is het Haagse kennis- en expertisecentrum op het gebied van hulp- en dienstverlening & opvang voor sekswerkers en (potentiële/vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel. Het gaat om seksuele, arbeids- en criminele uitbuiting en zowel minder- als meerderjarigen. SHOP is gevestigd in Den Haag en werkt daarnaast ook voor de regio Haaglanden en de regio Hollands Midden. SHOP is in 2001 ontstaan uit de fusie van drie gemeentelijke projecten.

De uitgangspunten waarop de visie van SHOP is gebaseerd, zijn:

  1. Het bieden van seksuele dienstverlening is een legitiem beroep, dat verankerd is in de wet.
  2. Het bestrijden van misstanden bij mensen waarbij seksuele dienstverlening of andere vormen van arbeid plaatsvinden onder dwang, misleiding, intimidatie en geweld.

De organisatie bestaat momenteel uit zo’n 40 medewerkers en 3 locaties: De 24-uurs opvang, een kantoor-, vergader- en ontvangstlocatie als ook een informatie- en adviescentrum voor sekswerkers (Spot46).


OVER HET BESTUUR VAN SHOP

Het bestuur van SHOP is een toezichthoudend bestuur dat werkt vanuit de governancecode Sociaal Werk. De dagelijkse leiding berust bij de directeur, die tevens belast is met een deel van de door het bestuur gedelegeerde taken, onder meer ten aanzien van het vervullen van de werkgeversrol en het vervullen van de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

 

Profiel bestuursleden

Voor alle drie de functies (voorzitter, penningmeester, secretaris) zoekt SHOP ervaren bestuursleden die:

  • maatschappelijk geëngageerd zijn;
  • beschikken over strategisch denkvermogen;
  • op de hoogte zijn van de gemeentelijke en politieke ontwikkelingen, in elk geval in de gemeente Den Haag en/of Hollands Midden;
  • ervaring hebben met de complexiteit van een relatief kleine hulp- en dienstverleningsinstelling;
  • bekend staan als betrouwbaar, integer en onafhankelijk
  • open staan voor kritiek en kritisch kijken naar het eigen functioneren én naar het functioneren van de organisatie
  • bereid zijn voldoende tijd voor de functie uit te trekken (zie hieronder onder tijdinvestering)

Het is een plus als men beschikt over voor SHOP relevante netwerken.

Van de penningmeester verwachten we aanvullend nog:

  • ruime kennis en ervaring met financieel beleid, in het bijzonder in de non–profit sector

We zoeken bestuursleden die met de collega-bestuursleden en de directeur in staat zijn om de kwalitatieve omslag van de laatste jaren verder door te zetten. SHOP is op weg om van een Toezichthoudend Bestuur naar een Raad van Toezicht model te gaan, conform de governancecode.

 

Tijdsinvestering

Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen voor vergaderingen, deskundigheidsbevordering en themabijeenkomsten. Daarnaast kunnen per portefeuille individuele afspraken plaatsvinden. De tijdsinvestering is afhankelijk van de functie. Van de voorzitter wordt gevraagd om minimaal 2-3 dagdelen per maand aan de organisatie te besteden. Voor de secretaris en penningmeester is dit maximaal 2 dagdelen per maand. De benoeming van een bestuurslid is statutair voor een periode van 4 jaar. Verlenging van deze zittingstermijn met ten hoogste eenmaal behoort, na evaluatie, tot de mogelijkheden.

 

Wat SHOP biedt

Een platte organisatie, in beweging, met veel maatschappelijke uitdagingen. Een mooie bijdrage op een relevant en belangrijk maatschappelijk thema. Een vrijwilligersvergoeding in overeenstemming met de fiscale kaders. SHOP heeft een bestuursaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Bestuur.

 

REAGEREN

Hebt u interesse om bestuurslid te worden? Geweldig! Reacties, vergezeld van een cv en een motivatie, ontvangen wij graag per e-mail vóór 23 januari 2023 via [email protected].

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de algemeen directeur,  Maria Scali, via [email protected]. Ook kunt u telefonisch tijdens kantooruren via 070- 3614747 contact opnemen of een terugbel verzoek achterlaten. Algemene informatie is te vinden op onze website www.shop-denhaag.nl