BulgarianGermanSpanishHungarianNederlandsThaiChineseEnglish (UK)

Shop en Mensenhandel

In Nederland verstaan we onder mensenhandel het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. De (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel. Uitbuiting kan zich in de seksindustrie afspelen, bijvoorbeeld wanneer iemand onvrijwillig voor iemand anders in de prostitutie werkt, maar ook in andere economische sectoren.

Shop wil mensenhandel en overige misstanden in de prostitutie onder de aandacht brengen en slachtoffers hiervan bijstaan. Het onderscheid tussen vrijwillige en onvrijwillige prostitutie vormt een leidraad binnen het werk. Shop heeft als uitgangspunt dat prostitutie een legitiem beroep is, maar alleen wanneer het een vrijwillige keuze is. Prostitutie waarbij sprake is van dwang, misleiding, uitbuiting, intimidatie en geweld wijst Shop krachtig af.