BulgarianGermanSpanishHungarianNederlandsThaiChineseEnglish (UK)

ANBI status

SHOP is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt SHOP melding van de volgende gegevens:

 

Naam instelling: SHOP - Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en mensenhandel
RSIN: 811349287

 

Post en bezoekadres:
Herengracht 20
2511 EH Den Haag

 

Doelstelling:
SHOP heeft als missie sekswerkers te ondersteunen bij de uitoefening van hun beroep. Daarbij definieert SHOP het uitgangspunt dat prostitutie een legitiem beroep is zolang mensen hier vrijwillig voor kiezen.

 

SHOP wil mensenhandel en andere misstanden in de prostitutie onder de aandacht brengen en slachtoffers hiervan bijstaan. Prostitutie waarbij sprake is van dwang, misleiding, uitbuiting, intimidatie en geweld vinden wij onacceptabel.

 

Visie SHOP: Sekswerker–zijn is een vak. SHOP maakt zich sterk om misstanden in de prostitutie te bestrijden. SHOP biedt – ongeacht de leeftijd, nationaliteit, sekse of religie – allerlei vormen van hulp– en dienstverlening aan (ex–)sekswerkers, slachtoffers mensenhandel en overige betrokkenen in de regio Den Haag.
 

Bestuurssamenstelling

Mevrouw P.M. Koene Voorzitter

Mevrouw mr. M.W.A. Scholtes Secretaris

De heer B. Venhuizen Penningmeester

Mevrouw dr. V. Th. Tjon A Ten Bestuurslid

 

Meer weten? klik op onderstaande links om de jaarrekening, bestuursverslag en de financiele verantwoording in te zien.  

 

Documenten
Jaarplan 2016
Financiële jaarrekening 2015
Bestuursverslag 2015

 

 

www.anbi.nl

Naar boven