BulgarianGermanSpanishHungarianNederlandsThaiChineseEnglish (UK)

ANBI Status

SHOP is een stichting met een toezichthoudend bestuur dat het inhoudelijke en financiële beleid van de organisatie op hoofdlijnen vaststelt. Zij laat zich hierbij leiden door haar bestuursreglement en hanteert bij de uitoefening van haar taken de uitgangspunten van de Gouvernance van de sector Zorg en Welzijn. De beleidsvoorbereiding de invulling van het vastgestelde beleid en de dagelijkse leiding zijn gedelegeerd aan de directeur van SHOP, Maria Scali. Zij ontvangt net als de overige medewerkers een beloning die is ingeschaald in overeenstemming met de ca Social Werk. Het bestuur heeft aan haar salaris toegekend, dat de inkomensgrens overschrijdt, zoals vermeld in de Wet normering topinkomens (WNT). De leden van het bestuur ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

SHOP is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt SHOP melding van de volgende gegevens: 

Naam instelling:SHOP - Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en mensenhandel
RSIN:811349287
Kamer van Koophandel nummer:27251009


Post en bezoekadres:
Herengracht 20
2511 EH Den Haag

Doelstelling:
SHOP heeft als missie sekswerkers te ondersteunen bij de uitoefening van hun beroep. Daarbij definieert SHOP het uitgangspunt dat prostitutie een legitiem beroep is zolang mensen hier vrijwillig voor kiezen.

SHOP wil mensenhandel en andere misstanden in de prostitutie onder de aandacht brengen en slachtoffers hiervan bijstaan. Prostitutie waarbij sprake is van dwang, misleiding, uitbuiting, intimidatie en geweld vinden wij onacceptabel.

Visie SHOP: Sekswerker–zijn is een vak. SHOP maakt zich sterk om misstanden in de prostitutie te bestrijden. SHOP biedt – ongeacht de leeftijd, nationaliteit, sekse of religie – allerlei vormen van hulp– en dienstverlening aan (ex–)sekswerkers, slachtoffers mensenhandel en overige betrokkenen in de regio Den Haag.

Bestuurssamenstelling:

PersonenFunctieprofielen

Anouschka Laheij

:Voorzitter

Marion Scholtes

:Secretaris

Vacant

:Penningmeester

Steven Fontein

:Lid

Marieke Manschot

:Lid

Daniëlle Teeuwen

:Lid

Naar boven

Meer weten? Klik op onderstaande links om de bestanden te downloaden als PDF bestand.

Documenten (downloads):

Meerjarenbeleidsplan

:

2016-2020

download [hier]PDF 141 KB

Jaarrekening

:2019download [hier] PDF 4,5 MB

Bestuursverslag

:2019download [hier]PDF 4,6 MB
WNT-verantwoording:2019download [hier]PDF 535 KB

 

 

www.anbi.nl

Naar boven