Onderdelen van SHOP 

Vacatures

Momenteel heeft SHOP de volgende vacatures openstaan:

 • Teamleider 24-uurs Opvang
 • Maatschappelijk werker
 • Medewerker 24-uurs Opvang

 

Hieronder vind je de 3 vacatureteksten

Teamleider bij SHOP

Voor de 24-uursopvang en woonvoorziening is SHOP op zoek naar een teamleider voor 32 uur per week

De opvang van SHOP is het vangnet en tevens de springplank voor dak- en thuisloze (ex-)sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel, zodat ze binnen hun eigen vermogen in staat zijn te bouwen aan een stabiel en zelfstandig leven. De opvangvoorziening van SHOP doet dit door:

 1. Cliënten in staat te stellen om vanuit een veilige en leerzame omgeving vorm te geven aan een (passend) zelfredzaam en zelfstandig leven.
 2. Verbinding te houden met zorgmijders binnen de doelgroep, door hen in beeld te houden.

Cliënten werken aan de realisatie van een psychosociaal en praktisch gericht persoonlijk plan onder begeleiding van de  leefgroep medewerkers en een maatschappelijk werker.

 

De opvang van SHOP vervult diverse functies, namelijk:

Noodopvang:

Het bieden van laagdrempelige, veilige en kortdurende opvang: het verzorgen van maaltijden en het opstellen van een vervolgtraject.

Crisisopvang:

Het bieden van 24-uursopvang, waarbij cliënten hun persoonlijke doelen tot zelfredzaamheid kunnen behalen door te oefenen in de leefgroep onder begeleiding van de opvangmedewerkers.

Dagopvang:

Verzorgen van maaltijden, groepsactiviteiten en laagdrempelige dagbesteding (aan deze activiteiten doen zowel cliënten van de noodopvang mee als cliënten die in beeld zijn bij SHOP, maar niet in de opvang verblijven).

 

Wat ga jij doen als teamleider?

De Teamleider geeft operationeel en functioneel leiding aan de Medewerkers van de 24-uurspvang. Het team bestaat uit circa 10-15 medewerkers. Als teamleider draag jij zorg voor de continuïteit van de hulp- en dienstverlening, leefbaarheid en veiligheid binnen de 24-uursopvang. Daarnaast draag je samen met jouw team zorg voor de kwalitatieve en kwantitatieve 24-uursopvang van onze cliënten. In geval van calamiteiten in de avonden of tijdens het weekend vorm je samen  met 3 collega’s een pool die als achterwacht dient. Ook coach jij jouw collega’s en ben je aanspreekpunt voor cliënten en het team maatschappelijk werkers die de individuele trajecten van cliënten begeleiden. En als laatste onderhoud je de contacten met voor de opvang en woonvoorziening relevante externe partijen.

Wat verwacht SHOP van je?

Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en hebt een gedegen kennis van de doelgroep. Voor deze functie is kennis van de organisatorische processen en groepsprocessen onontbeerlijk. Coachend leidinggeven is voor jou geen probleem en je bent proactief. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is in deze functie belangrijk, omdat je zowel interne als externe contacten onderhoudt  op allerlei niveaus.

Je bent een stevige, doortastende persoonlijkheid met een gezonde dosis lef en humor. Door middel van netwerken en het volgen van de ontwikkelingen in het werkgebied kan je proactief de consequenties daarvan intern bespreken.

Wat kan je van SHOP verwachten?

SHOP is een lerende organisatie die haar maatschappelijk opdracht uitvoert door haar cliënten en de ontwikkeling van haar medewerkers centraal te stellen. Bij deze organisatievisie past een open werksfeer waar betrokkenheid en professionaliteit samen gaan. Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief. Salariëring conform de cao Sociaal Werk schaal 8. Tot de overige arbeidsvoorwaarden behoren deelname aan het pensioenfonds PFZW en een loopbaanbudget. Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering zijn opgenomen in een individueel keuzebudget van ca 18%.

 

Wil je reageren op deze uitdagende baan;

Dat kan voor 31 december 2022 aan [email protected] ter attentie van Peter Kroes, Sr HR Adviseur.  Wil je eerst nog contact over deze functie hebben, dat kan ook. Je kunt mij via [email protected] een mail sturen zodat ik met jou contact opneem. Laat in de email wel weten wanneer je beschikbaar bent en natuurlijk je telefoonnummer.

Wij begrijpen best dat externe werving & selectie -partijen graag met ons willen meekijken en kandidaten willen aanleveren voor deze mooie functie. Wij denken dit zelf te kunnen. Mocht het ons niet lukken nemen wij contact met u op. Wij vinden u zeker wel.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Maatschappelijk werker bij SHOP
32 uur per week

 

Algemeen

Als maatschappelijk werker ontwikkel je samen met de cliënt een hulpverleningsplan die aansluit op de vraag van  de cliënt. Samen met de cliënt formuleer je doelstellingen per leefgebieden. SHOP werkt vanuit de presentie en de SRH methodiek.

Specifiek

 • Je zorgt voor de behandeling van de aanmelding en je verzorgt de intake van cliënten.
 • Verzamelt informatie met de cliënt en ondersteunt de client in het verkennen van diens situatie, problematiek, behoeften, probleemoplossend vermogen, motivatie en mogelijkheden op de verschillende leefgebieden.
 • Stimuleert de cliënt in het verhelderen, analyseren en formuleren van de hulpvraag en informeert hen over het hulpaanbod. Formuleert – samen met de cliënt – een hulpvraag, rekening houdend met het handelingsvermogen en niveau van functioneren van de cliënt, eventueel in overleg met interne en/of externe disciplines.
 • Stelt een hulpverleningsplan op en betrekt de cliënt actief in dit proces.
 • Tijdens de bureaudiensten verstrek je informatie aan derden over o.a. SHOP, regelingen, voorzieningen en mogelijke handelswijzen bij instanties, etc.
 • Verwijst cliënten waar nodig door.


Wat verwacht SHOP van je?

Je beschikt over een HBO richting Social Work /MWD en heb je een gedegen kennis van de doelgroep. Het is een pré als je een extra taal beheerst en gezien de huidige personele samenstelling heeft een man of transpersoon onze voorkeur. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is in deze functie belangrijk omdat je zowel interne als externe contacten onderhoudt op allerlei niveaus.


Wat kan je van SHOP verwachten?

SHOP is een lerende organisatie die haar maatschappelijk opdracht uitvoert door haar cliënten en de ontwikkeling van haar medewerkers centraal te stellen. Bij deze visie past een open werksfeer waar betrokkenheid en professionaliteit samen gaan. Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief. Salariëring conform de cao Sociaal Werk schaal 8. Tot de overige arbeidsvoorwaarden behoren deelname aan het pensioenfonds PFZW en een loopbaanbudget. Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering zijn opgenomen in een individueel keuzebudget van ca 18%.


Wil je reageren op deze uitdagende baan
;

Dat kan tot 31 december 2022 via [email protected] ter attentie van Peter Kroes, Sr HR Adviseur. Wil je eerst nog contact over deze functie hebben, dat kan ook.  Stuur een mail naar [email protected] zodat wij met jou contact kunnen opnemen. Laat in de email wel weten wanneer je beschikbaar bent en natuurlijk je telefoonnummer.

Wij begrijpen best dat externe werving & selectie -partijen graag met ons willen meekijken en kandidaten willen aanleveren voor deze mooie functie. Wij denken dit zelf te kunnen, mocht het ons niet lukken nemen wij contact met u op. Wij vinden u zeker wel.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Medewerker 24-uurs Opvang

Algemeen

Als medewerker ben jij het eerste aanspreekpunt voor mensen die in een noodsituatie worden opgevangen. Tijdens de opvang signaleer je de behoefte zodanig, dat op basis van de verzamelde gegevens een hulpverleningsplan kan worden opgesteld/bijgesteld. Het hulpverleningsplan moet zodanig zijn vormgegeven dat dit kan worden uitgevoerd en aansluit bij de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden. Gedurende het verblijf is het de bedoeling dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren binnen de groep en in staat is de gestelde doelen te behalen.

Enkele specifieke taken

 • Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van de cliënt middels het verzorgen van de start van een aanmelding en in overleg met collega’s van diverse disciplines.
 • Verstrekt informatie aan de cliënt, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening.
 • Draagt zorg voor de begeleiding van de cliënten en betrekt hen actief in de uitvoering van het hulpverleningsplan. Bevordert een goede leefsituatie en ziet toe op de naleving van omgangsafspraken. Borgt de veiligheid van de cliënten en handelt – binnen de kaders van de functie – in crisissituaties.
 • Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen. Voert gesprekken met cliënten in geval van situaties waarin de veiligheid in het geding is.
 • Biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijks leven.
 • Geeft inzicht in eigen gedrag van de cliënt.
 • Stimuleert participatie bij activiteiten. Voert daartoe stimulerende gesprekken met cliënten. Probeert in voorkomende gevallen te achterhalen waarom een cliënt niet deelneemt.
 • Rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt. Evalueert de cliëntsituatie.
 • Signaleert knelpunten en bespreekt deze met de teamleider.

Wat verwacht SHOP van je?

Je beschikt over een MBO/HBO werk- en denkniveau en hebt een gedegen kennis van de doelgroep. Verder heb je kennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van cliënten. Je hebt basiskennis van groepsdynamica en van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek van de doelgroepen.

Wat kan je van SHOP verwachten?

SHOP is een lerende organisatie die haar maatschappelijk opdracht uitvoert door haar cliënten en de ontwikkeling van haar medewerkers centraal te stellen. Bij deze organisatievisie past een open werksfeer waar betrokkenheid en professionaliteit samen gaan. Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief.  Salariëring conform de cao Sociaal Werk schaal 6. Tot de overige arbeidsvoorwaarden behoren deelname aan het pensioenfonds PFZW en een loopbaanbudget. Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering zijn opgenomen in een individueel keuzebudget van ca 18%.

Wil je reageren op deze uitdagende baan;

Heb je nog vragen of wil je direct reageren, mail dan naar [email protected] ter attentie van Peter Kroes, afdeling HR. Laat in de email weten per wanneer je beschikbaar bent.

Wij begrijpen best dat externe werving & selectie -partijen graag met ons willen meekijken en kandidaten willen aanleveren voor deze mooie functie. Wij denken dit zelf te kunnen mocht het ons niet lukken nemen wij contact met u op. Wij vinden u zeker wel.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Wil je werken bij SHOP?

Wij hebben momenteel geen andere openstaande vacatures.

Wil je een open sollicitatie sturen of zoek je een stageplaats?
Stuur jouw motivatiebrief en CV naar: [email protected].

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent SHOP als erkend leerbedrijf educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is SHOP bevoegd stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.