Onderdelen van SHOP 

Missie en visie

SHOP is gevestigd in Den Haag en biedt dienst- en hulpverlening aan (voormalig) sekswerkers, slachtoffers van mensenhandel en overige betrokkenen, ongeacht leeftijd, nationaliteit, sekse of religie. Onze uitgangspunten zijn altijd dat sekswerk een legitiem beroep is en dat we misstanden bestrijden, in welke beroepsgroep of branche dan ook. Dwang, misleiding, uitbuiting, intimidatie of geweld zijn onacceptabel. Overal en altijd.

SHOP ondersteunt sekswerkers (vrouw, man, transpersoon) bij een veilige uitoefening van hun beroep. We werken aan het verbeteren van hun positie en bestrijden het stigma over sekswerk. We ondersteunen en begeleiden ex- sekswerkers in nieuw gemaakte keuzes, zoals een carrièreswitch. Ook leveren we een bijdrage aan de bestrijding van (inter-)nationale mensenhandel en ondersteunen we slachtoffers en overige betrokkenen.

‘SHOP zet zich al jaren in om het stigma te bestrijden en sekswerk uit de taboesfeer te halen en meer bespreekbaar te maken’

Maria Scali, directeur SHOP

>>> SHOP WERKT AAN DESTIGMATISERING VAN SEKSWERK   

Regie over je leven voeren

Bij SHOP gaan we uit van de kracht van de cliënt. We beschikken over brede en diverse hulp- en dienstverlening.
De volgende onderdelen maken deel uit van SHOP.

Team SHOP

Directeur
Maria Scali

Bestuur
SHOP is een stichting in de sector Zorg en Welzijn met een toezichthoudend bestuur. De leden van het bestuur ontvangen een vrijwilligers vergoeding.

Bestuursleden
Anouschka Laheij, Voorzitter
Nicole van der Wekken, secretaris
Steven Fontein, lid en plaatsvervangend penningmeester
Daniëlle Teeuwen, lid