Onderdelen van SHOP 

FAQ

Hulpaanbod algemeen

Veel vragen worden vaker gesteld. De belangrijkste staan hier. Heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Hoe gaan jullie om met mijn privacy?

SHOP is als hulpverleningsorganisatie verantwoordelijk voor het zorgvuldig beheren en beschermen van jouw persoonlijke gegevens. We hanteren een privacybeleid, AVG, en verwerken persoonsgegevens alleen met jouw toestemming door middel van een privacyverklaring. Hetzelfde geldt voor het doorgeven van gegevens aan partnerorganisaties.

Kan ik mijn dossier inzien?

Je kunt een verzoek indienen via [email protected] voor het inzien, rectificeren, overdragen of verwijderen van je persoonsgegevens.

Hoe lang blijft een dossier bewaard?

De wettelijke termijn is vijf jaar.

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

Je kunt je klacht versturen aan [email protected] t.a.v. klacht

Zijn er wachtlijsten?

SHOP heeft geen wachtlijsten. Je kunt veelal dezelfde dag terug gebeld worden. Voor een hulpvraag kan je veelal dezelfde week al terecht voor een intake gesprek.

Heb ik een verwijzing nodig?

Voor de hulpverlening van SHOP is geen verwijzing nodig. Je kunt je persoonlijk of telefonisch bij ons aanmelden. Verloopt de aanmelding via een andere organisatie, dan nemen we altijd contact met jou op om te weten of dat klopt. Zonder jou doen we niets.

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

De hulp van SHOP is gratis. Voor het verblijf in de opvang vragen we een woonbijdrage van 100 euro per maand. Voor de appartementen is dat 250 euro per maand. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Kan ik een casus voorleggen?

Je kunt altijd bellen en overleggen met het team maatschappelijk werk van SHOP. Gaat de casus over minderjarigen? Overleg dan met het SHOP Jeugd team.

Sekswerk

Wat is sekswerk?

Sekswerk is het verlenen van seksuele diensten en/of performances voor geld.

Waar kan je werken?

Sekswerkers kunnen thuis werken of in privéhuizen, (paren)clubs, raamstraten, escortbureaus en massagesalons. De betreffende locatie moet een seksvergunning hebben en thuiswerken is niet in elke gemeente toegestaan. Voor meer informatie kijk bij spot46.nl.

Wanneer mag je werken?

Het verschilt per gemeente of je vanaf 18 jaar of 21 jaar sekswerk mag verrichten. SHOP kan je vertellen welke leeftijd jouw gemeente hanteert. Voor Den Haag is dat 21 jaar.

Welke rechten en plichten zijn er?

Rechten: Als sekswerker kan je seksuele diensten en/of klanten weigeren. Je kan zelf bepalen wanneer je begint en stopt met werken en welke kleding je draagt.

Plichten: Sekswerkers betalen belasting over hun inkomsten. Ben je zelfstandige? Dan schrijf je je in bij de Kamer van Koophandel. Zij melden je aan bij de Belastingdienst. Bij het opting-in-systeem werk je niet in loondienst of als zelfstandige. De exploitant van de club of het privéhuis draagt omzet- en loonbelasting af. Let op! Via het opting-in-systeem betaal je geen sociale verzekeringen, zoals arbeidsongeschiktheid, pensioen en werkloosheid. Je kunt je ook aansluiten bij een coöperatie speciaal voor seksuele dienstverleners. Elke maand maak je je verdiensten naar hen over. Zij dragen belasting voor je af en betalen de sociale verzekeringen. Wat netto overblijft is voor jou. Je ontvangt hiervan een maandelijks overzicht. In alle situaties geldt dat je zelf jaarlijks inkomstenaangifte bij de Belastingdienst doet. In Nederland mag je vanaf 18 jaar arbeid verrichten en ben je verplicht een zorgverzekering te hebben, anders riskeer je een boete.

Mensenhandel

Wat is mensenhandel?

In Nederland betekent mensenhandel het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) met uitbuiting als doel. Uitbuiting kan zich afspelen in de seksindustrie, maar ook in andere economische sectoren, zoals horeca, schoonmaak en agrarische sector.

Welke vormen zijn er?

Seksuele, criminele en arbeidsuitbuiting. Denk aan slechte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, gedwongen criminaliteit of onvrijwillige orgaanverwijdering. De mensenrechten zijn hierbij in het geding.

Wat zijn de kenmerken van mensenhandel?

Volgens artikel 273f is dwang: ‘dwingen door geweld of dreigen met geweld’. Bij machtsmisbruik, chantage en misleiding is ook sprake van dwang. Bijvoorbeeld door iemand financieel afhankelijk te maken of zijn of haar reisdocumenten af te nemen.

Wat is een zorgcoördinator?

Een zorgcoördinator mensenhandel ondersteunt en begeleidt slachtoffers van mensenhandel. Hij of zij kan jou doorverwijzen naar instellingen die je kunnen helpen met jouw problemen of zorgen.