Onderdelen van SHOP 

Vacatures

Penningmeester en algemeen bestuurslid

We zoeken…. 

 • Ervaren bestuursleden met kennis op het gebied van financieel beleid (penningmeester) en een algemeen bestuurslid met ervaring op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en/of belangenbehartiging. 
 • Ervaring in de non-profitsector is een pre, maar geen vereiste 
 • Bestuursleden die met de collega bestuursleden en de directeur in staat zijn om de kwalitatieve omslag van de laatste jaren verder door te zetten.  Het bestuur is ondermeer bezig met de implementatie van de WBTR en gebruikt dit als vliegwiel voor haar beleid en sturing;
 • Bestuursleden die ervaring hebben met een bestuur op afstand, waarbij een duidelijk onderscheid is tussen de rollen van het bestuur en die van de uitvoeringsorganisatie;
 • Minimaal 1 dagdeel per maand aan de organisatie kunnen besteden en bij voorkeur beschikt over een netwerk in het Haagse  of Hollands Midden 

We bieden….. 

Een organisatie in beweging met vele maatschappelijke uitdagingen; 

Een vrijwilligersvergoeding 

Een uitgebreide profielbeschrijving van het bestuur en informatie over SHOP kunt u opvragen bij  [email protected]

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, Mw. Anouschka Laheij  via [email protected]  of tijdens kantooruren telefonisch op nummer 070-3614747.

Reacties ontvangen wij graag per e-mail voor 1 november 2021  t.a.v. de voorzitter op [email protected] . 

 

 

Maatschappelijk werk bij SHOP

28 uur per week

 

SHOP is een in Den Haag gevestigde kennis- en expertisecentrum op het gebied van sekswerk en mensenhandel. Wij bieden diverse vormen van hulp- en dienstverlening aan (ex-) sekswerkers, slachtoffers van mensenhandel en betrokkenen ongeacht leeftijd, nationaliteit, sekse of religie. De uitgangspunten waarop de missie van SHOP is gebaseerd, zijn:

1. Het bieden van seksuele dienstverlening is een beroep dat legitiem
en verankerd is in de wet.

2. Het bestrijden van alle vormen van misstanden bij de seksbranche, arbeid of criminele circuit, waarbij mensen onder dwang, misleiding, intimidatie of geweld aan het werk worden gezet.

De kerntaken van SHOP worden uitgeoefend door verschillende teams die met elkaar samenwerken. Naast de hulp- en dienstverlening op de bovengenoemde gebieden biedt SHOP Zorgcoördinatie mensenhandel voor zowel volwassenen als minderjarigen in de Veiligheidsregio Den Haag. Zij levert hierdoor een bijdrage aan de bestrijding van (inter)nationale mensenhandel en uitbuiting.

Wat ga je doen als Maatschappelijk Werker?

Algemeen

Als maatschappelijk werker ontwikkel je een hulpverleningsplan zodanig dat de cliënt wordt gestimuleerd en ondersteund in het inventariseren van de hulpvraag. Samen met de cliënt formuleer je doelstellingen die passen bij de cliëntsituatie conform de SRH methodiek. 

Specifiek

 • Zorgt voor de behandeling van de aanmelding en verzorgt de intake. 
 • Verzamelt informatie met de cliënt en ondersteunt hen in het verkennen van diens situatie, problematiek, behoeften, probleemoplossend vermogen, motivatie en mogelijkheden op de verschillende leefgebieden.
 • Stimuleert de cliënt in het verhelderen, analyseren en formuleren van de hulpvraag en informeert hen over het hulpaanbod. Formuleert – samen met de cliënt – een hulpvraag, rekening houdend met het handelingsvermogen en niveau van functioneren van de cliënt, eventueel in overleg met interne en/of externe disciplines.
 • Stelt een hulpverleningsplan op en betrekt de cliënt actief in dit proces.
 • Tijdens de bureaudiensten verstrek je informatie aan derden over o.a. SHOP, regelingen, voorzieningen en mogelijke handelswijzen bij instanties, etc.
 • Verwijst cliënten waar nodig door.

 

Wat verwachten SHOP van je?

Je beschikt over een HBO richting Social Work /MWD en heb je een gedegen kennis van de doelgroep. Het is een pré als je de Spaanse taal beheerst en gezien de huidige personele samenstelling heeft een man of transgender onze voorkeur. Voor deze functie is kennis van de organisatorische processen en groepsprocessen onontbeerlijk.

Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is in deze functie belangrijk omdat je zowel interne als externe contacten onderhoudt op allerlei niveaus. 

 

Wat kan je van SHOP verwachten?

SHOP is een lerende organisatie die haar maatschappelijk opdracht uitvoert door haar cliënten en de ontwikkeling van haar medewerkers centraal te stellen. Bij deze  organisatie visie past een open werksfeer waar betrokkenheid en professionaliteit samen gaan. Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief.  Salariëring conform de cao Sociaal Werk schaal 8. Tot de overige arbeidsvoorwaarden behoren deelname aan het pensioenfonds PFZW en een loopbaanbudget. Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering zijn opgenomen in een individueel keuzebudget van ca 18%

 

Wil je reageren op deze uitdagende  baan;

Dat kan tot 2 oktober 2021 via [email protected] ter attentie van Peter Kroes, Sr HR Adviseur. 

Wil je eerst nog contact over deze functie hebben, dat kan ook.  Je kunt mij via [email protected] een mail sturen zodat ik met jou contact kan opnemen. Laat in de email wel weten wanneer je beschikbaar bent en natuurlijk je telefoonnummer.

Wij begrijpen best dat externe werving & selectie -partijen graag met ons willen meekijken en kandidaten willen aanleveren voor deze mooie functie. Wij denken dit zelf te kunnen mocht het ons niet lukken nemen wij contact met u op. Wij vinden u zeker wel.

 

Wil je werken bij SHOP?

Wij hebben momenteel geen andere openstaande vacatures.

Wil je een open sollicitatie sturen of zoek je een stageplaats?
Stuur jouw motivatiebrief en CV naar: [email protected].

 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent SHOP als erkend leerbedrijf educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is SHOP bevoegd stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.