Onderdelen van SHOP 

Doneren

Wil je SHOP financieel steunen?

SHOP is als stichting afhankelijk van subsidies en giften. Steun kunnen wij daarom goed gebruiken. Dat kan in de vorm van een eenmalige of periodieke donatie, samenwerking of sponsoring.

NL96 RABO 0122 2468 45
t.n.v. STG Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel

ANBI-status

SHOP is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waarvoor fiscale voordelen gelden. Donateurs kunnen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Voor alle voorwaarden over schenken bel je met de Belastingtelefoon op 0800 – 0543 of ga je naar www.belastingdienst.nl. Wil je ons financieel steunen? Neem dan contact op voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden [email protected].

SHOP inhoudelijk jaarverslag 2023

SHOP jaarrekening 2023

SHOP standaardform-pubplicht-anbi-algemeen