Onderdelen van SHOP 

Publicaties

Ik ben mezelf, maar ik ben mezelf ook niet

Een dwarse kijk op diversiteit, gender en seksuele zelfbepaling

Paul van Gelder 

De aanleiding voor dit bijzondere boek is de vraag: Hoe is het om als travestiet achter het raam te werken? In vier gesprekken vertelt travo Bas/Nathalya openhartig over zijn ervaringen. De gesprekken worden voorafgegaan door een essay. In deze tijd van seksuele zelfbepaling is travestie niet meer los te zien van diversiteit, gender en seksuele oriëntatie. In het debat blijkt seksuele dienstverlening een blinde vlek te vormen. Is dat nog wel nodig in een samenleving waarin consumentisme en seksualisering de toon zetten? Vanuit deze dwarse kijk wordt een andere wending gegeven aan de lopende discussie.

Te bestellen via Uitgeverij de Graaf/

 

Publicaties

SHOP in cijfers

Factsheet 2022

SHOP in Beeld #9

Integriteit en zelfbeschikking

SHOP in Beeld #8

Elkaar steunen, dat is waar het om gaat

Jaarverslag 2021

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

SHOP in Beeld #7

Verder kijken!

Alle publicaties