Onderdelen van SHOP 

Publicaties

Jaarverslag 2022

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

Voor u ligt het verslag van Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Slachtoffers Mensenhandel (SHOP). In deze rapportage geeft de directie een overzicht van de activiteiten en resultaten over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. 

SHOP inhoudelijk jaarverslag 2022

 

Publicaties

SHOP in Beeld #9

Integriteit en zelfbeschikking

SHOP in Beeld #8

Elkaar steunen, dat is waar het om gaat

Jaarverslag 2021

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

SHOP in Beeld #7

Verder kijken!

SHOP in Beeld #6

Het leven in tijden van...

Alle publicaties