Onderdelen van SHOP 

Hulp of advies

Ik ben in nood

Is er een crisissituatie?

Heb je opvang nodig?

Bel je huisarts of 112

Bel de 24-uursopvang van SHOP
de Gantel 070 – 219 53 15