Onderdelen van SHOP 

Hulp en advies aan sekswerkers

Ben je vastgelopen in je werk of financiën? Heb je stress of schulden? Wil je vrij over je werk kunnen praten? SHOP biedt dienstverlening en maatschappelijk werk aan sekswerkers in de regio Haaglanden. Samen met een maatschappelijk werker bieden we je een traject aan en geven we ondersteuning op alle leefgebieden. Jouw hulpvraag staat daarbij centraal. Voor praktische vragen hebben we Spot 46 en bij onze opvang kun je 24 uur per dag terecht. Kun je na verloop van tijd op eigen kracht verder? Dan bouwen we in goed overleg de hulpverlening af of verwijzen we je door.

Praktische en psychosociale hulp

Het team maatschappelijk werk zet je in je kracht. We begeleiden je gedurende het gehele traject van aanmelding, intakegesprek tot (groeps)gesprekken. Samen zoeken we naar oplossingen voor problemen en beantwoorden we vragen over bijvoorbeeld financiën, uitkeringen, schulden, verzekeringen en arbeidsrechten. We behartigen je belangen en zorgen dat je weer overzicht krijgt over je leven. Zo voeren we een-op-een-gesprekken, spreken we met familieleden en professionals en begeleiden we groepsgesprekken. Denk bij groepsgesprekken onder meer aan een lotgenotencontactgroep voor transgenders (ex)sekswerkers, mannelijke sekswerkers of cliënten die kampen met eenzaamheid.

“Mijn toekomst zie ik nu positief. Jullie zijn een luisterend oor en een stok achter de deur, ik sta er niet meer alleen voor”

Ex-sekswerker, 50 jaar

Informatie en advies

De veldwerkers van SHOP spreken diverse talen en bezoeken wekelijks sekswerkers, exploitanten en eigenaren in de raamstraten en bij clubs, privéhuizen en massagesalons. We bespreken thema’s zoals gezondheid, financiën, werk en loopbaan en delen flyers in allerlei talen uit, bijvoorbeeld over soa’s. Ook online zorgen we dat sekswerkers ons weten te vinden, bijvoorbeeld door advertenties. Signalen van misbruik en mensenhandel bespreken we eerst met onze cliënten. Na toestemming geven we deze signalen pas door aan een van onze partnerorganisaties, zoals het Haags Economisch Interventie Team (HEIT).

Stoppen met sekswerk

Ook als je wilt stoppen met sekswerk of al gestopt bent kan je bij SHOP terecht. Het stigma op het beroep maakt een carrièreswitch vaak niet eenvoudig. SHOP helpt je bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Je kunt onder meer gebruik maken van sollicitatietraining en -begeleiding of een empowermenttraining. Een jobhunter helpt je met het vinden van ander werk, scholing, solliciteren en een cv maken.