Onderdelen van SHOP 

Hulp en advies aan slachtoffers van mensenhandel

Moet je je salaris (deels) afstaan of krijg je te weinig betaald? Werk je extreem lange dagen? Zijn je persoonlijke documenten afgenomen? Word je bedreigd, opgesloten of mishandeld? Dan ben je wellicht een slachtoffer van mensenhandel. Mensenhandel komt in veel sectoren voor, zoals de seksbranche, land- en tuinbouw, massagesalons, horeca, schoonmaakdiensten en ambassades. Je wordt dan onder dwang uitgebuit en dat is strafbaar.

‘Dankzij Shop heb ik weer vertrouwen in het leven, ik voel me gehoord en heb mijn leven terug’

Slachtoffer Mensenhandel, 31 jaar


Wat doet SHOP voor jou?

De zorgcoördinatoren van SHOP behartigen de belangen van slachtoffers van mensenhandel in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. We informeren je over je rechten en plichten, vertellen hoe je aangifte kunt doen en begeleiden je daarbij. We motiveren je om de cirkel van schaamte en geheimen te doorbreken, zodat je op eigen kracht uit verkeerde of benauwende situaties kunt komen. We regelen de juiste zorg en ondersteuning, zoals opvang. En kennen goede advocaten waar je vrijblijvend – al dan niet anoniem – een gesprek mee aan kunt gaan.