Onderdelen van SHOP 

Partners

SHOP werkt samen met een groot aantal partners in heel Nederland. Behalve elkaar informeren, bekijken we ook hoe we elkaar kunnen aanvullen en versterken.

We delen kennis en informatie en zetten deze om in activiteiten. We bespreken alle ontwikkelingen, knelpunten en signalen om sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel zo goed mogelijk te helpen.

Samenwerkingspartners zijn onder meer:

Gemeente Den Haag

Veiligheidshuis Hollands Midden en Haaglanden

GGD Haaglanden

Comensha

Stichting perspectief, mannenopvang

Politie, team AVIM

en vele andere gespecialiseerde ketenpartners