Onderdelen van SHOP 

Vacature Medewerker 24-uurs opvang

24-32 uur per week

 

Algemeen

Als medewerker ben jij het eerste aanspreekpunt voor mensen die in een noodsituatie worden opgevangen. Tijdens de opvang signaleer je de behoefte zodanig, dat op basis van de verzamelde gegevens een hulpverleningsplan kan worden opgesteld/bijgesteld. Het hulpverleningsplan moet zodanig zijn vormgegeven dat dit kan worden uitgevoerd en aansluit bij de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden. Gedurende het verblijf is het de bedoeling dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren binnen de groep en in staat is de gestelde doelen te behalen.

Enkele specifieke taken

  • Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van de cliënt middels het verzorgen van de start van een aanmelding en in overleg met collega’s van diverse disciplines.
  • Verstrekt informatie aan de cliënt, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening.
  • Draagt zorg voor de begeleiding van de cliënten en betrekt hen actief in de uitvoering van het hulpverleningsplan. Bevordert een goede leefsituatie en ziet toe op de naleving van omgangsafspraken. Borgt de veiligheid van de cliënten en handelt – binnen de kaders van de functie – in crisissituaties.
  • Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen. Voert gesprekken met cliënten in geval van situaties waarin de veiligheid in het geding is.
  • Biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijks leven.
  • Geeft inzicht in eigen gedrag van de cliënt.
  • Stimuleert participatie bij activiteiten. Voert daartoe stimulerende gesprekken met cliënten. Probeert in voorkomende gevallen te achterhalen waarom een cliënt niet deelneemt.
  • Rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt. Evalueert de cliëntsituatie.
  • Signaleert knelpunten en bespreekt deze met de teamleider.

Wat verwacht SHOP van je?

Je beschikt over een MBO/HBO werk- en denkniveau en hebt een gedegen kennis van de doelgroep. Verder heb je kennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van cliënten. Je hebt basiskennis van groepsdynamica en van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek van de doelgroepen. Het aanvragen van een Verklaring Omrent Gedrag maakt onderdeel uit van de intake in geval we je een arbeidsovereenkomst aanbieden.

Wat kan je van SHOP verwachten?

SHOP is een lerende organisatie die haar maatschappelijk opdracht uitvoert door haar cliënten en de ontwikkeling van haar medewerkers centraal te stellen. Bij deze organisatievisie past een open werksfeer waar betrokkenheid en professionaliteit samen gaan. Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief.  Salariëring conform de cao Sociaal Werk schaal 6. Tot de overige arbeidsvoorwaarden behoren deelname aan het pensioenfonds PFZW en een loopbaanbudget. Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering zijn opgenomen in een individueel keuzebudget van ca 18%.

Wil je reageren op deze uitdagende baan;

Heb je nog vragen of wil je direct reageren, mail dan naar [email protected] ter attentie van Martijn Bordewijk. HR-adviseur. Laat in de email weten per wanneer je beschikbaar bent.

 

Wij begrijpen best dat externe werving & selectie -partijen graag met ons willen meekijken en kandidaten willen aanleveren voor deze mooie functie. Wij denken dit zelf te kunnen mocht het ons niet lukken nemen wij contact met u op. Wij vinden u zeker wel.