Onderdelen van SHOP 

Vacature Zorgcoördinator

32 uur per week

 

Over SHOP en de rol in de organisatie

SHOP is een Haagse organisatie die diverse vormen van hulp- en dienstverlening biedt aan (ex)sekswerkers, slachtoffers van mensenhandel en betrokkenen ongeacht leeftijd, nationaliteit, sekse, gender of religie. SHOP ondersteunt sekswerkers van alle genders bij een veilige uitoefening van hun beroep, werkt aan positieverbetering van deze groep(en), aan het verbeteren van het imago van het beroep en ondersteunt voormalige sekswerkers in nieuw gemaakte keuzes. De kerntaken worden door vier verschillende teams uitgevoerd. SHOP voert de zorgcoördinatie uit voor zowel volwassenen als minderjarigen in de regio Haaglanden en Hollands Midden. Zij levert een bijdrage aan de bestrijding van (inter)nationale mensenhandel.

In het zorgnetwerk mensenhandel (zie het actieprogramma mensenhandel van de gemeente Den Haag) zijn partijen vertegenwoordigd, die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van slachtoffers: SHOP, GGD Haaglanden, gemeente Den Haag, CoMensha, politie-eenheid Den Haag (AVIM), Stichting Perspektief, Jeugdbescherming west / CIT en het Regionale Veiligheidshuis Haaglanden.

Voor slachtoffers is het belangrijk dat zij een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod krijgen. Een centrale rol hierin speelt de zorgcoördinator. Die bewaakt de voortgang en kwaliteit van het hulp- en ondersteuningstraject en maakt ook deel uit van een zorgnetwerk mensenhandel. De zorgcoördinator brengt vanuit de hulpverlening kennis en expertise over mensenhandel over bij dit netwerk.
Zorgcoördinatie is in Den Haag belegd bij SHOP, die ook de zorgcoördinatie verzorgt voor de andere gemeenten in Haaglanden en Hollands-Midden. Sinds 2016 staat de zorgcoördinatie los van de praktische uitvoerende hulpverlening, wat de hulpverlening transparanter en objectiever maakt.

SHOP voert deze zorgcoördinatie uit. Zij coördineert:

 • De hulp en opvang aan (vermoedelijke en potentiële). Het betreft een divers samengestelde doelgroep.
 • Het begeleiden van slachtoffers bij de afwikkeling van het verblijfsrechtelijk traject.
 • Het begeleiden van slachtoffers bij de afwikkeling van het strafrechtelijk traject.

 

Wat ga jij doen als Zorgcoördinator?

 

Als zorgcoördinator voer je gesprekken met (vermoedelijke/potentiële) slachtoffers en stel je een integraal trajectplan op; je coördineert en monitort de uitvoering van dit plan. Daarbij schakel je zo nodig de benodigde partijen in voor de uitvoering van de hulp, begeleiding en ondersteuning bij zowel het strafrechtelijke traject als eventueel het verblijfsrechtelijk traject. De doelgroep is divers samengesteld, waarbij individuele cliënten te maken kunnen hebben met complexe problematiek.

Daarnaast coördineer je de informatie-uitwisseling tussen de betrokken hulpverleners; bewaak je de voortgang en de termijnen; en toets je het nakomen van gemaakte afspraken. Je intervenieert als een traject vastloopt en draagt zorg voor het opschalen naar andere betrokkenen.

Je werkt mee aan het opbouwen  en onderhouden  van een regionaal en landelijk netwerk van zorgaanbieders om een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod voor (vermoedelijke) slachtoffers in kaart te brengen.

Je zorgt voor voorlichting over en bewustwording van de problematiek t.a.v. mensenhandel bij onder andere organisaties en instanties en biedt informatie- en advies aan professionals.

Uiteraard verricht je ook de nodige administratieve taken en lever je cijfermatige informatie aan CoMensha en aan diverse ketenpartners en subsidiegevers.

 

Wat verwacht SHOP van je?

 

 • Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis van de relevante wet- en regelgeving.
 • Je kent de sociale kaart.
 • Je hebt kennis en ervaring met jonge slachtoffers van mensenhandel.
 • Je hebt kennis van relevante regionale en landelijke ontwikkelingen binnen de sector en ten aanzien van uitbuiting en mensenhandel.
 • Naast een vloeiende beheersing van het Nederlands beheers je ook de Engelse taal. Mocht je je in meerdere talen kunnen uitdrukken dan is dat een pré.
 • Je bent proactief en stressbestendig.
 • Je bent in staat mogelijk verschillende belangen in kaart te brengen en deze te vertalen in een voor alle partijen geaccepteerde overeenkomst.
 • Je bent en blijft op de hoogte van vakinhoudelijke, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die met het onderwerp mensenhandel samenhangen.

 

Wat kun je van SHOP verwachten?

 

Een open werksfeer waar betrokkenheid en professionaliteit samen gaan. Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief. Salariëring conform de cao Sociaal Werk schaal 8. Tot de overige arbeidsvoorwaarden behoren deelname aan het pensioenfonds PFZW en een loopbaanbudget. Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering zijn opgenomen in een individueel keuzebudget van ca 18%.

 

Wil je reageren op deze uitdagende baan?

 

Dat kan tot en met zondag 15 januari a.s. via [email protected] ter attentie van Martijn Bordewijk, HR-adviseur. Wil je eerst nog contact over deze functie hebben, dat kan ook. Je kunt mij via het voornoemde mailadres een mail sturen, zodat ik met jou contact opneemt. Laat in de email wel weten wanneer je beschikbaar bent.

 

Wij begrijpen best dat externe werving- & selectiepartijen graag met ons willen meekijken en kandidaten willen aanleveren voor deze mooie functie. Wij denken dit zelf te kunnen mocht het ons niet lukken nemen wij contact met u op. Wij vinden u zeker wel.