Onderdelen van SHOP 

Publicaties

Chimassa

Verkennend onderzoek Chinese massagesalons

T.H. Pham

Het verkennend onderzoek is opgezet en uitgevoerd tussen 1 maart en 31 juli 2014. Dit onderzoeksrapport is een weergave van de wijze waarop Spot46 de hulpbehoefte en de benaderingswijze van medewerkers binnen de Chinese massagesalons heeft verkend en wat haar bevindingen zijn.

Download Chinese Massagesalons

Publicaties

Jaarverslag 2023

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

SHOP in cijfers

Factsheet 2022

SHOP in Beeld #9

Integriteit en zelfbeschikking

SHOP in Beeld #8

Elkaar steunen, dat is waar het om gaat

Jaarverslag 2021

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

Alle publicaties