Onderdelen van SHOP 

Publicaties

Chimassa

Verkennend onderzoek Chinese massagesalons

T.H. Pham

Het verkennend onderzoek is opgezet en uitgevoerd tussen 1 maart en 31 juli 2014. Dit onderzoeksrapport is een weergave van de wijze waarop Spot46 de hulpbehoefte en de benaderingswijze van medewerkers binnen de Chinese massagesalons heeft verkend en wat haar bevindingen zijn.

Download Chinese Massagesalons

Publicaties

SHOP in Beeld #5

Cliënten in hun kracht zetten

Jaarverslag 2019

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

SHOP in Beeld #4

Mens achter de sekswerker

slaapkamer

SHOP in Beeld #3

Veilig onderkomen

De kracht van de cliënt

Methode en achtergrond van het werk van SHOP

Jaarverslag 2018

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

Alle publicaties