Onderdelen van SHOP 

Publicaties

Het smalle groepsvaandel van mannelijke sekswerkers

Paul van Gelder

Artikel over mannelijke sekswerkers dat verschenen is in het tijdschrift vrouwenstudies. Belemmeringen en mogelijkheden voor zelforganisatie bij M$M in Nederland.

Smalle groepsvaandel van mannelijke sekswerkers

Publicaties

Jaarverslag 2023

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

SHOP in cijfers

Factsheet 2022

SHOP in Beeld #9

Integriteit en zelfbeschikking

SHOP in Beeld #8

Elkaar steunen, dat is waar het om gaat

Jaarverslag 2021

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

Alle publicaties