Onderdelen van SHOP 

Publicaties

Jaarverslag 2018

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

Voor u ligt het directieverslag van Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Slachtoffers Mensenhandel (SHOP). In deze rapportage geeft de directie een overzicht van de activiteiten en resultaten over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. 

SHOP JAARVERSLAG_2018

Publicaties

SHOP in Beeld #7

Verder kijken!

SHOP in Beeld #6

Het leven in tijden van...

Jaarverslag 2020

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

SHOP in Beeld #5

Cliënten in hun kracht zetten

Jaarverslag 2019

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

SHOP in Beeld #4

Mens achter de sekswerker

Alle publicaties