Onderdelen van SHOP 

Publicaties

Jaarverslag 2019

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

Het jaarverslag 2019 van Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Slachtoffers Mensenhandel (SHOP). SHOP is gevestigd in Den Haag en biedt diverse vormen van dienst- en hulpverlening aan (voormalig) sekswerkers, slachtoffers van mensenhandel en overige betrokkenen, ongeacht leeftijd, nationaliteit, sekse of religie. SHOP is het Haagse kennis- en expertisecentrum op het gebied van sekswerk en mensenhandel. Op deze beleidsvelden heeft SHOP in de loop der jaren een grote expertise opgebouwd. SHOP wordt hierdoor regelmatig uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in het werkveld; lokale, nationale en internationale beleidsvorming; en methodiekvorming. 

SHOP hanteert bij haar handelen de volgende uitgangspunten: 

Het bieden van seksuele dienstverlening is een beroep, waarvan in Nederland de legitimiteit wettelijk is vastgelegd. 

Daar waar derden een persoon onder dwang, misleiding, intimidatie en geweld tot seksuele dienstverlening of welke andere vorm van arbeid dan ook aanzetten, is sprake van een te bestrijden misstand. 

SHOP JAARVERSLAG 2019

JAARSTUKKEN SHOP 2019

Publicaties

SHOP in cijfers

Factsheet 2022

SHOP in Beeld #9

Integriteit en zelfbeschikking

SHOP in Beeld #8

Elkaar steunen, dat is waar het om gaat

Jaarverslag 2021

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

SHOP in Beeld #7

Verder kijken!

Alle publicaties