Onderdelen van SHOP 

Publicaties

Jaarverslag 2020

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

Voor u ligt het directieverslag van Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Slachtoffers Mensenhandel (SHOP). In deze rapportage geeft de directie een overzicht van de activiteiten en resultaten over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

SHOP inhoudelijk jaarverslag 2020

SHOP jaarrekening 2020

Publicaties

SHOP in cijfers

Factsheet 2022

SHOP in Beeld #9

Integriteit en zelfbeschikking

SHOP in Beeld #8

Elkaar steunen, dat is waar het om gaat

Jaarverslag 2021

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

SHOP in Beeld #7

Verder kijken!

Alle publicaties