Onderdelen van SHOP 

Publicaties

Jaarverslag 2020

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

Voor u ligt het directieverslag van Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Slachtoffers Mensenhandel (SHOP). In deze rapportage geeft de directie een overzicht van de activiteiten en resultaten over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

SHOP inhoudelijk jaarverslag 2020

SHOP jaarrekening 2020

Publicaties

SHOP in Beeld #6

Het leven in tijden van...

Jaarverslag 2020

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

SHOP in Beeld #5

Cliënten in hun kracht zetten

Jaarverslag 2019

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

SHOP in Beeld #4

Mens achter de sekswerker

slaapkamer

SHOP in Beeld #3

Veilig onderkomen

Alle publicaties