Onderdelen van SHOP 

Publicaties

Jaarverslag 2021

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

Voor u ligt het directieverslag van Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Slachtoffers Mensenhandel (SHOP). In deze rapportage geeft de directie een overzicht van de activiteiten en resultaten over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 

SHOP inhoudelijk jaarverslag 2021

SHOP jaarrekening 2021

Publicaties

Jaarverslag 2023

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

SHOP in cijfers

Factsheet 2022

SHOP in Beeld #9

Integriteit en zelfbeschikking

SHOP in Beeld #8

Elkaar steunen, dat is waar het om gaat

Jaarverslag 2021

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

Alle publicaties