Onderdelen van SHOP 

Publicaties

publicatie (boekje) SHOP over "De Kracht van de Cliënt"

De kracht van de cliënt

Methode en achtergrond van het werk van SHOP

Jaarverslag 2018

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

SHOP in Beeld #2

Sekswerk en geweld

Shop in Beeld #1

Sociaal jaarmagazine 2017

Een ander leven

RUPS II

Chimassa

Verkennend onderzoek Chinese massagesalons

Ik ben mezelf, maar ik ben mezelf ook niet

Een dwarse kijk op diversiteit, gender en seksuele zelfbepaling

Boys Online / Boys Offline

Seksuele dienstverlening door jongens/mannen