Onderdelen van SHOP 

Publicaties

Jaarverslag 2018

Inhoudelijk en cijfermatig jaarverslag

SHOP in Beeld #2

Sekswerk en geweld

Shop in Beeld #1

Sociaal jaarmagazine 2017

Een ander leven

RUPS II

Chimassa

Verkennend onderzoek Chinese massagesalons

Ik ben mezelf, maar ik ben mezelf ook niet

Een dwarse kijk op diversiteit, gender en seksuele zelfbepaling

Boys Online / Boys Offline

Seksuele dienstverlening door jongens/mannen