Onderdelen van SHOP 

Publicaties

Chimassa

Verkennend onderzoek Chinese massagesalons

Ik ben mezelf, maar ik ben mezelf ook niet

Een dwarse kijk op diversiteit, gender en seksuele zelfbepaling

Boys Online / Boys Offline

Seksuele dienstverlening door jongens/mannen